لینک به:اتوماسیون

خدمات

خدماتی که برایتان فراهم آورده ایم

مشاوره

مشاوره در خصوص انجام پروژه ها و خرید محصولات اتوماسیون صنعتی

این مشاوره به صاحبان صنایع کمک میکند بهترین محصول را برای شرایط خود انتخاب کنند

آموزش

برگزاری دوره های آموزشی در زمینه های :

کنترل دور موتور

PLC/HMI

سنسورها

پروژه ها

پروژه های اتوماسیون

این شرکت آماده است تا با اجرای ۰ تا ۱۰۰ پروژه ها ،گامی در جهت تسریع اجرا و کنترل هزینه ها انچام دهد

تعمیرات

انجام تعمیرات

تیم تخصصی این شرکت با استفاده از ابزارهای پیشرفته میتواند در اسرع وقت نسبت به تشخیص و رفع اشکال تجهیزات النتریک اقذام نماید.

تجربه های بسیار موفق این شرکت در مهندسی معکوس قابل توجه و دیدنی است

فروش

فروش محصولات به روز در زمینه اتوماسیون صنعتی

خدمات پس از فروش

ارائه خدمات پس از فروش

وب سایت

طراحی و پیاده سازی وب سایت های شخصی، فروشگاهی، سازمانی و …

نرم افزار

طراحی و پیاده سازی نرم افزارهای ویندوز و نرم افزارهای موبایل