لینک به:اتوماسیون

محصولات

موقعیت شغلی

اگر مایل به کار کردن در محیطی فنی – مهندسی و به عنوان عضوی از یک تیم پیوسته و خلاق هستید و شرایط زیر را دارید:

در یکی از رشته های

مهندسی برق با هر یک از گرایش های قدرت، الکترونیک یا کنترل

مهندسی کامپیوتر با گرایش سخت افزار یا نرم افزار

حداقل ۲ سال

کار با نرم افزار Microsoft Office

….

رزومه خود را به job@tsn.ir بفرستید.

ویژگیهای عضویت در تیم طراح سیستم نیکان

محیط امن

روابط بین فردی بر پایه احترام

توجه به تفاوتها و استعداد فردی

زمینه مناسب برای بروز خلاقیت در کار