طراح سیستم نیکان

گروه فنی - مهندسی طراح سیستم نیکان با کادری متشکل از متخصصان برق و مکانیک و با تجربیاتی کم نظیر در پروژه های استان خوزستان، خدمات خود را در زمینه اتوماسیون صنعتی ارائه میکند. این خدمات شامل انجام مشاوره های تخصصی، انجام پروژه های اتوماسیون، فروش قطعات ابزار دقیق و تعمیرات و نگهداری آنها می باشد.


 

سخن روز

مطلب تصادفی

ایستگاه پمپاژ آب کارخانه پگاه خوزستان

همانگونه که می دانید آب از مواد اولیه حیاتی مورد استفاده در کارخانه های لبنی است برای همین مساله آب ورودی کارخانه از اهمیت به سزایی برخوردار است. لذا در این پروژه با استفاده از کنترل دور پمپها (پنج پمپ) فشار آب ورودی به کارخانه بصورت ثابت تنظیم می گردد. بدین صورت که با استفاده از یک ترانسمیتر فشار ، فشار آب ورودی کارخانه مورد بررسی قرار می گیرد و براساس آن پمپ اول با سرعت مورد نیاز وارد مدار می گردد.
تمام عملیات کنترل بصورت اتوماتیک توسط PLC صورت می گیرد.


اهم تجهیزات مورد استفاده :
PLC: Omron Series CJ1M – CPU11 + 64 DIO +4 AI
Monitoring software CX-SUPERVISOR V1.33
Drive: Omron CIMR V5 Series 7.5KW
Contactors: Fuji
Panel: Rittal TS8 Series